Strona główna

 

galeria  |   kontakt

 

Nasze Przychodnie
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne
Nocna Opieka Medyczna
Programy Profilaktyczne
 
   

         
 
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 
  Poradnie specjalistyczne

 

Wymagane dokumenty:

 
 • dokument ubezpieczenia w NFZ [wykaz dokumentów]
 • dokument z numerem PESEL dziecka
 • skierowanie do poradni specjalistycznej od  lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy  NFZ.
 • dokumentacja dotychczasowego leczenia

+ więcej

 


Poradnia Okulistyczna                                                                        Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
800-1400

1500-1700

800-1800 800-1300

1500-1800

800-1800 800-1400

 

Telefon do rejestracji:  41-342-59-07

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Antoni Biskup  okulistyka
 lek. Iwona Namirska-Zigouras  okulistyka
 lek. Małgorzata Matlińska-Zygała  okulistyka
 lek. Zdzisława Śliwa-Gorazd  okulistyka

 


Poradnia Otolaryngologiczna                                                        Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
1500-1900 1030-1400

1500-1900

730-1200

1500-1900

-

 

Telefon do rejestracji:  41-342-85-30

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Izabela Wojtan  otolaryngologia
 lek. Dorota Wrońska  otolaryngologia
 lek. Tomasz Szcześniak  otolaryngologia

 


Poradnia Ginekologiczno-Położnicza "MAZURSKA"               Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt

1400-1800

800-1200

1200-1600

800-1200 800-1200

 

Telefon do rejestracji:  41-342-85-30

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Jadwiga Szymkiewicz  położnictwo i ginekologia

 


Poradnia Ginekologiczno-Położnicza "ZAGÓRSKA"             Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
730-1130 1600-2000 1600-2000 1600-2000 -

 

Telefon do rejestracji:  41-344-73-19

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Anna Majewska  położnictwo i ginekologia

 

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:

 
 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • dermatologa
 • wenerologa
 • onkologa
 • okulisty
 • psychiatry

 

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:
 
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty, spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 

Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Brak dowodu ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.


Ważne:

 
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz specjalista udziela porad w domu pacjenta,
 • badania diagnostyczne są dla ubezpieczonego bezpłatne na podstawie skierowania, w laboratorium/ pracowni, wskazanej przez lekarza,
 • rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

Lekarz kierujący ubezpieczonego do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych.
 

Lekarz POZ zleca badania będące w zakresie jego kompetencji w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 
       
       
       
           
         

Nasze Przychodnie | Podstawowa Opieka Zdrowotna | Poradnie Specjalistyczne | Nocna Opieka Medyczna | Programy Profilaktyczne

Copyright © 2003-2010 NZOZ Dalmed

webdesign - ZOZ SYSTEM